Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (SCT)

address Địa chỉ:
59-61 Lý Tự Trọng, Quận 1
telephone Điện thoại:
+ 84 283 829 6322 / + 84 283 829 8018
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận Nhận và Trả Hồ sơ

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
bà Nguyễn Thị Bích Thuận
Điện thoại  + 84 83 829 6322
Thư điện tử  sct@tphcm.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License