Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Các công ty tư vấn công nghệ môi trường

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Thu Thiem IZ head of investement office

Văn phòng BQL Thủ Thiêm

T2: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T3: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T4: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T5: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T6: 08:30-10:30, 13:30-16:00

Phòng quản lý đầu tư

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License