Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Công ty phát triển phần mềm Quang Trung

address Địa chỉ:
Phường Tân Chánh Hiệp, quận 12
telephone Điện thoại:
+84 8 371 550 55

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Service Development Department

Ms.Son Ha
Điện thoại  +84 8 715 5055/+84 8 715 5054 / +84 913 890 585
Thư điện tử  sonha@quangtrungsoft.com.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License