Danh mục các bước
(Tổng số bước: 21)
Chuẩn bị hồ sơ
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký hợp đồng thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Ký hợp đồng thuê văn phòng
(last modified: 3/19/2016)

Kết quả dự kiến

Hợp đồng thuê văn phòng có công chứng Hợp đồng thuê văn phòng có công chứng
Các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký Các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký

Các yêu cầu

1. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (đã chứng thực) (Bản sao chứng thực)

Căn cứ pháp lý

1. Luật dân sự 33/2005/QH11_EN
Luật dân sự 33/2005/QH11_EN
Các điều 480, 492, 500
2. Law No. 67/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư 2005 số 29/2005/QH11
Các điều 45.3.b, 46.2.a
3. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Điều 21.5

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư cần ký hợp đồng với Công ty phát triển hạ tầng về thuê địa điểm để đặt văn phòng công ty và trả tiền đặt cọc cho bên cho thuê địa điểm.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License