Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thay đổi con dấu  (2)
Nhận giấy chứng nhận điều chỉnh đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Đăng báo
(last modified: 5/28/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ báo trung ương/địa phương nào


List of newspapers (Viet) List of newspapers (Viet)

Kết quả dự kiến

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên báo Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên báo

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Thông tin của công ty cần công bố (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  500,000 cho issue
- VND 1,500,000
Chi phí phụ thuộc vào mức giá của từng báo
issues: 3

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN

Thông tin bổ sung

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi), việc thay đổi nôi jdung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư phải được công bố trên báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp. Nội dung đăng báo có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License