Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp HEPZA
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê nhà xưởng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
16
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Xác nhận tình trạng hồ sơ
(last modified: 3/19/2016)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  35 mn
5 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận I , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 829 0414/+84 283 829 0405
Fax: +84 283 829 4271
Thư điện tử: office@hepza.gov.vn
Trang web: http://hepza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Quản lý Đầu tư

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Mr. Trần Việt Hà

Trưởng phòng Quản lý Đầu tư
Điện thoại: +848 382 352 18, +848 382 904 05
Thư điện tử: invest.dept@hepza.gov.vn, invest.hepza@tphcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Yêu cầu bổ sung thông tin (nếu cần) 01 - Yêu cầu bổ sung thông tin (nếu cần)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 15 ngày

Thông tin bổ sung

03 ngày sau khi nộp hồ sơ, HEPZA có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc giải trình nếu cần thiết. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ khi HEPZA nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Ai xác nhận thông tin này?

Tan Phuoc NGUYEN, Vice Chairman of HEPZA, 20/03/2015
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License