Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp HEPZA
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê nhà xưởng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
16
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Đề nghị gặp Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP.HCM
(last modified: 3/19/2016)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  15 mn
0 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận I , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 829 0414/+84 283 829 0405
Fax: +84 283 829 4271
Thư điện tử: office@hepza.gov.vn
Trang web: http://hepza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Tổ tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Mr. Nguyễn Tuấn Khanh

Chuyên viên
Điện thoại: +84 8 382 904 05
Thư điện tử: office@hepza.gov.vn

Kết quả dự kiến

Cuộc hẹn gặp 01 - Cuộc hẹn gặp

Các yêu cầu

This document is optional:
1. Thư đề nghị hẹn gặp HEPZA
Thư đề nghị hẹn gặp HEPZA (Bản gốc )
kèm bản tóm tắt các thông tin chính của dự án đầu tư như: lĩnh vực, vị trí, quy mô, thời gian, v...v...

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 5mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 5 ngày

Thông tin bổ sung

Mặc dù không bắt buộc, nhưng Nhà đầu tư (hoặc người được uỷ quyền) nên đề nghị gặp HEPZA để cung cấp thông tin về dự án đầu tư, đồng thời thu thập thông tin liên quan đến môi trường, chính sách và thủ tục đầu tư tại các Khu Công nghiệp, Khu Chế Xuất tại TP HCM. Nhà đầu tư có thể đến trực tiếp, hoặc gửi văn bản, fax hoặc email đề nghị hẹn gặp. Nhà đầu tư nên gửi kèm phụ lục mô tả tóm tắt về dự án đầu tư (địa điểm, lĩnh vực, thời gian, quy mô ….). Sau khi gửi thư, Nhà đầu tư có thể liên hệ HEPZA để xác định thời gian gặp, hoặc HEPZA sẽ liên hệ với Nhà đầu tư. Thông thường, cuộc gặp sẽ được tổ chức khoảng 5 ngày sau khi HEPZA nhận được đề nghị.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License