Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM

address Địa chỉ:
32 Lê Thánh Tôn, quận I
telephone Điện thoại:
+84 283 822 7495 / +84 283 827 2192
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Foreign investment chamber

Mr. Lai Tuan Vuong
Điện thoại  +84 8 382 274 95
Thư điện tử  vuonglt@tphcm.gov.vn

Phòng Đăng ký đầu tư (IRD)

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:30-11:30
Ms. Lê Thị Huỳnh Mai
Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP. HCM
Điện thoại  +84 8 382 721 92
Thư điện tử  lmai70@yahoo.com
Mr. Lưu Tiến Sĩ
Chuyên viên
Điện thoại  +84 83 822 7495
Thư điện tử  skhdt@tphcm.gov.vn

Bộ phận nhận và trả kết quả

T2: 08:30-10:30, 01:30-16:30
T3: 08:30-10:30, 01:30-16:30
T4: 08:30-10:30, 01:30-16:30
T5: 08:30-10:30, 01:30-16:30
T6: 08:30-10:30, 01:30-16:30
T7: 08:30-10:30
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License